Directori

  • Direcția Administrare Portofoliu Participații și Guvernanță Corporativă - ( ... POST VACANT ... )
  • Director Direcția Economică și Administrativ - Doina Variu - CV
  • Director Direcția Juridică - Claudia Baicu - CV
  • Director Direcția Privatizare, Postprivatizare - ( ... POST VACANT ... )
  • Director Direcția Relații Instituționale și cu Investitorii - Mihaela Savu - CV